test (fero)
by fero

Cache Type: Geocache|Unknown (Mystery) Cache fero (Visit Cache Page)
N 49° 07.661 E 19° 19.237
( 49.12768333333333, 19.32061666666667 )

Location: , Slovakia
Hidden: 2011-01-01
Cache Size: Cache Size: Small
Difficulty: Difficulty full-point  Terrain: Terrain full-point

Download Icon GPX file   (built by the PCWize GPX Generator)

Synopsis:
skuska

Details:
A longer description.V minulosti slúžil tento neogotický kostolík, týciaci sa priamo vedla hlavnej cesty z Rajeckých Teplíc do Rajca, na celebrovanie pravidelných nedelných bohoslužieb v rámci Rímsko-katolíckej cirkvi. Veriaci ho pred 100 rokmi postavili na mieste bývalého cintorína aj pomocou milodarov od obyvatelov okolitých obcí. Bol navrhnutý stavitelom Nicolettom.
V súcasnosti však slúži ako kaplnka, vdaka výstavbe nového moderného Kostola Božského Srdca Ježišovho o pár krokov dalej. Kostol Nanebovzatia Panny Márie posvätil 15. augusta 1909, v den Nanebovzatia Panny Márie, vtedajší nitriansky biskup Viliam Batthyány.

Hint: (hover over pencil to decrypt) None
None

GPSr Comment:
None

Keywords:
devtek, pcwize

Want to build your own .GPX file and cache page? Click here. It's free.