FKK - De duinbossen (GC1256)
by Barontoo

Cache Type: Geocache|Multi-Cache (offset) GC1256 (Visit Cache Page)
N 51° 17.035 W 3° 35.28
( 51.28391666666667, -3.588 )

Location: , Belgium
Hidden: 2007-06-30
Cache Size: Cache Size: Small
Difficulty: Difficulty full-pointDifficulty full-point  Terrain: Terrain full-pointTerrain full-point

Download Icon GPX file   (built by the PCWize GPX Generator)

Synopsis:
Multicache in de duinbossen van De Haan.

Details:
De duinbossen werden oorspronkelijk aangelegd als schermbos, om de achterliggende, vruchtbare poldergronden te beschermen tegen overstuiving. De eerste bebossingen gebeurden hier reeds in 1838, maar met weinig resultaat. In 1922 werden ongeveer 150 ha aan het beheer van het toenmalige Waters en Bossen toevertrouwd. Nu zij de bossen vooral bekend als wandelgebied voor de toeristen.

In het duinbos is de wind, o.a. door het meevoeren van zandkorrels en zout, de belangrijkste beperkende factor voor de boomgroei. Andere beperkende factoren zij voedsel- en watergebrek. Dicht bij de zee groeit enkel een struikgordel met o.a. duindoorn, vlier, meidoorn en kardinaalmuts. Zij vormen een windscherm voor de boomsoorten. Begin deze eeuw werden meer naaldboomsoorten geplant, zoals Corsikaanse-, Oostenrijkse- en zeeden. Nu plant men meer loofboomsoorten zoals zomereik en es.

Met zo'n gebied willen we jou kennis laten maken door een wandeling van om en bij de 3 km. Aangezien verscheidene paden over het mulle zand lopen is deze wandeling niet geschikt voor kinderwagens.

Parkeer in de nabijheid van WP1, er is daar gelegenheid genoeg. Ga naar WP1 met bovenstaande coördinaten en bekijk even de twee borden achter de afsluiting. Een er van geeft je wat uitleg omtrent de "Zandpanne", een natuurgebied dat enkel te betreden is onder begeleiding. Onderaan staan 2 telefoonnummers, beide met hetzelfde zonenummer ABC. Bereken nu de coördinaten van WP2: N51 17.227-CB E3 03.273+CB. Volg het pad langsheen de Zandpanne.

Aan WP2 zoek je een viercijferig getal. Deel dit door 41 en noteer je resultaat als DE. Berekenen de coördinaten van WP3: N51 17.226+DE E3 03.873-DE.

Aan WP3 zoek je een tag met de gegevens van WP4. XXX/YYY volstaan want alle coördinaten op deze wandeling beginnen met N51 17 en E3 03. In de lijst hieronder kan je lezen waar je moeten zoeken.

Aan WP4, WP5, WP6, WP7, WP8 vind je terug een tag om telkens naar het volgende WP te gaan. Aan WP9 (op een doorzichtige dymo) vind je tenslotte de coördinaten van de stash.

Geniet van deze wandeling, respecteer de natuur en plaats de stash terug net zoals jij ze vond.

Hint: (hover over pencil to decrypt) None
None

GPSr Comment:
None

Keywords:
devtek, pcwize

Want to build your own .GPX file and cache page? Click here. It's free.