W (GC20F93)
by Hefaistos_1

Cache Type: Geocache|Traditional Cache GC20F93 (Visit Cache Page)
N 65° 36.265 W 22° 08.017
( 65.60441666666667, -22.13361666666667 )

Location: , Sweden
Hidden: 2009-10-31
Cache Size: Cache Size: Micro
Difficulty: Difficulty full-point  Terrain: Terrain full-point

Download Icon GPX file   (built by the PCWize GPX Generator)

Synopsis:
Notviken

Details:
Notviken är en stadsdel i Luleå belägen vid västra utfarten från centrala Luleå invid Bodenvägen (Väg 97). Bebyggelsen består mest av mindre villor.
Borgmästarskolan är en låg- och mellanstadie-skola belägen i Notviken.
Notvikens IK är stadsdelens idrottsförening som har funnits sedan 1933. Idag erbjuder NIK spel i idrotterna fotboll, innebandy och ishockey.

Namnet Notviken var tidigare kanske mest känt för att Norrbottens Fältjägarkår och Norrbottens regemente hade sin övningsplats där under åren 1883-1907.

På 1920-talet behövdes mark för bostäder åt arbetarna vid järnvägsstaden. Staden hade att erbjuda antingen ett område vid den så kallade Moritzängen vid Gammelstadsviken eller området söder om verkstaden. Det blev det senare alternativet och med Notviken menar vi idag oftast det samhälle som har växt upp där.

Hint: (hover over pencil to decrypt) magnetisk
zntargvfx

GPSr Comment:
None

Keywords:
devtek, pcwize

Want to build your own .GPX file and cache page? Click here. It's free.