Shell (GC227MY)
by Hefaistos_1

Cache Type: Geocache|Traditional Cache GC227MY (Visit Cache Page)
N 65° 35.911 E 22° 10.591
( 65.59851666666667, 22.17651666666667 )

Location: , Sweden
Hidden: 2009-12-23
Cache Size: Cache Size: Micro
Difficulty: Difficulty full-point  Terrain: Terrain full-point

Download Icon GPX file   (built by the PCWize GPX Generator)

Synopsis:
Shell

Details:
Olja är i allmänhet vätskor som är hydrofoba, det vill säga olösliga i vatten. I massmedia syftar ordet "olja" utan attribut oftast på råolja, petroleum.

Oljor utgörs av olika organiska föreningar som består av molekyler med ingen eller liten elektrisk polarisering. Detta gör att oljor löses lätt i varandra, men att de inte låter sig blandas med polariserade vätskor som vatten.

Hint: (hover over pencil to decrypt) None
None

GPSr Comment:
None

Keywords:
devtek, pcwize

Want to build your own .GPX file and cache page? Click here. It's free.