Svenska regenter #12 - Karl IX (GC3H1F6)
by Royal Frodemos

Cache Type: Geocache|Traditional Cache GC3H1F6 (Visit Cache Page)
N 59° 46.777 E 17° 31.065
( 59.77961666666667, 17.51775 )

Location: , Sweden
Hidden: 2012-04-14
Cache Size: Cache Size: Micro
Difficulty: Difficulty full-point  Terrain: Terrain full-pointTerrain full-point

Download Icon GPX file   (built by the PCWize GPX Generator)

Synopsis:
Svenska regenter är en serie cacher som berättar lite om vårt rikes regentlängd. Kanske du blir nyfiken och vill ta reda på mer.
Välkommen på tur genom en del av historien om Sverige!
Cachen är utlagd i samband med GCU Vårevent 2012.

Details:
Karl IX 1550-1611

Karl IX var Gustav Vasas yngste son och han trädde in på den politiska arenan vid arton års ålder då han hjälpte Johan III att störta Erik XIV. Samma år tillträdde han sitt hertigdöme som omfattade Södermanland, Närke, Värmland samt norra Västergötland. Detta hertigdöme som Karl förvaltade mycket skickligt var i praktiken en stat i staten och hans självständiga styre ledde till flera konflikter med kungen och riksrådet. Under Sigismunds regering trappades dessa konflikter upp till den grad att Karl 1597 hetsade de finska bönderna att göra uppror mot dess adel som var lojal till Sigismund (Klubbekriget). Till slut blev brytningen mellan hertig Karl och Sigismund definitiv och den militära uppgörelsen 1598 slutade med Karl som segrare, nu med titeln riksföreståndare. Det skulle dock dröja till 1604 innan hans ställning var stark nog att låta riksdagen utse honom till kung. Dessförinnan hade han sett till att rensa ut sina motståndare, i det beryktade "Linköpings blodbad" 1600 avrättades fyra av rikets ledande män för att de hade stött Sigismund. Men striderna mot Sigismund var inte över med detta utan det följdes av ett krig mot Polen som pågick i Baltikum med varierande framgångar. När Karl IX sedan dog 1611 av ett slaganfall hade Sverige även dragits in i krig mot Danmark och Ryssland.

Karl IX:s kungagärning kan ses som ett typiskt exempel på en machiavellisk furste, han var fullkomligt hänsynslös men samtidigt mycket skicklig. Han var också en lysande talare som med ett färgstarkt språk lyckades vinna stöd från de ofrälse stånden. Karl IX lät även grunda flera städer som till exempel Karlstad och Mariestad.

Hint: (hover over pencil to decrypt) Magnetisk
Zntargvfx

GPSr Comment:
None

Keywords:
devtek, pcwize

Want to build your own .GPX file and cache page? Click here. It's free.