Ahoj - terracache (TC2LV)
by tulenik

Cache Type: Geocache|Multi-Cache (offset) TC2LV (Visit Cache Page)
N 48° 34.346 E 17° 52.304
( 48.572433333333, 17.871733333333 )

Location: , Slovakia
Hidden: 2006-09-18
Cache Size: Cache Size: Small
Difficulty: Difficulty full-point  Terrain: Terrain full-point

Download Icon GPX file   (built by the PCWize GPX Generator)

Synopsis:
->

Details:

Piešťany sa prvý raz spomínajú v r. 1113, mestské výsady získali v r. 1642. Boli súčasťou panstva Tematín, neskôr Hlohovec. V 15. a 16. stor. boli 3x zničené Turkami. Prvá zmienka o kúpeľoch pochádza z r. 1545, v 19. stor. sa stali svetoznámymi. Pôvodne ležalo centrum mesta severnejšie ako dnes (v okolí katolíckeho kostola, nachádza sa tu napr. pranier) a kúpeliarskou osadou bola vlastne obec Banka; kúpele sa podstatne rozrastali v 2 etapách začiatkom 20. stor. (secesná výstavba) a po oslobodení.

Cestou ku cache máte možnosť vidieť jedny z mála úplnejších výhľadov na Piešťany, Banku a vodnú nádrž Sĺňava. Najjednoduchším východiskom je parkovisko na N 48°34,556' E 017°51,747'.

Na súradniciach sa nachádza triangulačný bod na vrchole Ahoja. Ahoj je, či skôr - vďaka globálnemu otepľovaniu - bolo jedno z najjužnejších lyžiarskych centier na Slovensku, v lete využívané aj na lyžovanie na tráve. Cache sa nachádza 85 m od tohoto bodu pod azimutom 17°.

Hint: (hover over pencil to decrypt)  V dutine v koreni stromu.
I qhgvar i xberav fgebzh.

GPSr Comment:
None

Keywords:
devtek, pcwize

Want to build your own .GPX file and cache page? Click here. It's free.